Links

 

KNB
Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening.

 

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt.

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

 

Kadaster 
Als Kadaster registreren en verstrekken wij gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.

 

Ministerie van Financiën 
Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond en welvarend Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit van financiële instellingen. Daarnaast werkt Financiën aan rechtvaardige en solide belastingwetgeving. De Belastingdienst, onderdeel van het ministerie van Financiën, heft en int de belastingen.

 

De Overheid 
De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.

 

Belastingdienst
De ruim 30.000 medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies.

 

Alles over scheiding 
Echtscheiding is één van de meeest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je heel veel energie om de scheiding in te passen in jouw levensverhaal en je te schikken in je nieuwe situatie. Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonstituatie regelen en afspraken maken over allerlei andere dingen, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen van jullie samen moet gebeuren. Wij willen je graag helpen zo goed mogelijk door deze moelijke periode heen te komen.

 

Stichtingen en Verenigingen
Een stichting of vereniging kan te maken krijgen met diverse belastingen. Daarbij kunt u denken aan loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en successierecht.

 

Officiële bekendmakingen 
De site waarop u de vandaag gepubliceerde officiële bekendmakingen kunt vinden
uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad.

Adresgegevens

Notariskantoor Kauffeld

A.Westersstraat A85
9663 PB Nieuwe Pekela

Postbus 39
9663 ZG Nieuwe Pekela

emailButton notaris@notariskauffeld.nl


Tel 0597 618000

 

Offerte aanvraag

Via deze link komt u in het scherm van offerte aanvraag:

Offerte aanvraag