Zakelijke diensten


De zakelijke cliënt wordt bij ons volledig op zijn wenken bediend.

Wanneer men op zakelijk gebied een bepaalde beslissing heeft genomen, die een vastomlijnde notarieel-juridische opdracht met zich meebrengt, levert dat voor ons geen enkel probleem op.
Wij regelen de verkrijging van uw bedrijfspand of winkel, wij zorgen voor vestiging van de bijpassende hypotheek.

Ook de overeengekomen aandelenoverdracht of de voorgenomen oprichting van uw BV is bij ons in goede handen.
Het hele gamma van akten op het gebied van ondernemingsrecht wordt door ons verzorgd.

Doch ook in de fase vooraf kunt u bij ons terecht.
Wanneer men nog niet concreet weet welke handelingen nodig zijn om een bepaalde doelstelling te bereiken, wanneer men op het punt staat bepaalde beslissingen te nemen, staan wij graag voor u klaar.
Er wordt dan royaal de tijd uitgetrokken om de situatie te analyseren en de mogelijkheden te bespreken.

U vindt bij ons kortom ook aandacht en advies voor het grotere kader.

Een bedrijf dat, of een zelfstandig ondernemer die zulks wenst, treft in notariskantoor Kauffeld dus ook het klankbord, de adviseur, waarmee vanuit een bepaalde, soms samen te formuleren doelstelling met beleid gehandeld wordt.

Met betrokkenheid en brede marktkennis kunnen wij u terzijde staan bij het maken van juridische keuzes.
Daarbij komen naast de vennootschappelijke en fiscale ook aspecten van de individuele ondernemer aan bod zoals privé- en huwelijksvermogen, gezin en bedrijfsopvolging, vermogensoverdracht, testament en nalatenschap enzovoorts.

Waarvoor kunt u terrecht bij Notariskantoor Kauffeld:

Oprichting BV / NV
Statutenwijziging BV / NV
Aandelenoverdracht BV / NV
Emissie aandelen BV / NV
Inbreng in BV / NV
Certificering aandelen BV / NV
Activa/Passiva-transactie
Oprichting stichting / vereniging
Oprichting CV openbare vennootschap
Statutenwijziging stichting / vereniging
Wijziging CV openbare vennootschap
Vaststellingsovereenkomst
Intentie-verklaring
Huurovereenkomst (onroerend goed, geheel bedrijf)
Pachtovereenkomst (landbouw)
Geldleningsovereenkomst / Kwitantie
Hypotheek (voor een bank, bedrijf)
Overdracht bedrijfsgebouw/-terrein
Vestiging recht van opstal / erfpachtsrecht
Vestiging / beëindiging erfdienstbaarheid / mandeligheid
Splitsing in appartementen bedrijfsgebouw/-terrein
Reorganisatie bedrijfsstructuur / Bedrijfsoverdracht
Diverse processen-verbaal (notulen vergadering, opening kluis, trekking loterij, deponering van stukken)
Openbare verkoop bij inschrijving
Verschillende vormen van volmacht
Legalisatie / Apostillering
Registratie van bescheiden
Afgifte van een copie collationnee
Contact

Wilt u meer informatie over onze zakelijke diensten, heeft u nog vragen hierover of wilt u een vrijblijvend eerste gesprek of een offerte aanvragen, dan kunt u contact met ons opnemen.


 
 

Adresgegevens

Notariskantoor Kauffeld

A.Westersstraat A85
9663 PB Nieuwe Pekela

Postbus 39
9663 ZG Nieuwe Pekela

emailButton notaris@notariskauffeld.nl


Tel 0597 618000

 

Offerte aanvraag

Via deze link komt u in het scherm van offerte aanvraag:

Offerte aanvraag