Particuliere diensten


De moderne consument heeft behoefte aan service. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat zijn belangen op de best mogelijke manier worden gediend zonder dat hij daarop nauwgezet controle moet uitoefenen.
Dat vindt hij tot in de puntjes bij notariskantoor Kauffeld. Zowel in de voorbereidende als in de afrondende fase staan wij garant voor een betrokken, vakbekwame en pro-actieve aanpak tegen een zeer concurrerende prijs.

Ten eerste:
Wie weet wat hij wil, bijvoorbeeld, een onroerend goed heeft gekocht of een hypotheek heeft afgesloten, kan zijn opdracht bij ons neerleggen, waarna deze vakkundig wordt afgehandeld.
Bij de afhandeling wordt ruimschoots tijd ingeruimd voor goede uitleg en nuttige wenken.

Ten tweede:
Wanneer u zich echter eerst wilt oriënteren of informeren bent u eveneens van harte welkom.
Notariskantoor Kauffeld kan in uw persoonlijke situatie door goede analyse en advisering haar toegevoegde waarde voor u bewijzen.
Wij kunnen u helpen de juiste beslissingen te nemen en daarbij de juiste handelwijze te volgen.

Wij bewijzen u notariële diensten van A tot Z.

Naast de standaard werkzaamheden behoort daartoe ook begeleiding bij complexere vastgoed-situaties zoals bijvoorbeeld splitsing in appartementen, of de advisering inzake gevoelige persoonlijke zaken zoals bijvoorbeeld de afwikkeling van nalatenschappen.

Waarvoor u terecht kunt?
Opmaken / Wijzigen testament(en)
Opmaken / Wijzigen / Beëindigen samenlevingsovereenkomst
Opmaken / Wijzigen / Opheffen partnerschapsvoorwaarden
Opmaken / Wijzigen / Opheffen huwelijkse voorwaarden
Opmaken / Wijzigen Levenswilbeschikking
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Geldleningsovereenkomst / Kwitantie
Vestigen hypotheek (voor een bank, particulier)
Bijpandstelling hypotheek
Koopovereenkomst onroerend goed
Overdracht woonhuis met toebehoren / appartementswoning
Overdracht grond (bos, landbouw, tuin, infra)
Overdracht bouwterrein
Ruiling grond
Splitsing in appartementen
Veiling onroerend goed (hypotheek, beslag)
Verdeling inzake een echtscheiding
Verdeling inzake een nalatenschap
Vereffening van een nalatenschap
Verrichten successie-aangifte
Schenking (schuldigerkenning, kwijtschelding, grond)
Verrichten schenkingsaangifte
Vestiging / wijziging / beëindiging erfdienstbaarheid / mandeligheid
Vestiging / beëindiging vruchtgebruik / recht van gebruik en bewoning
Vestiging / Beëindiging recht van opstal / recht van erfpacht
Overeenkomst m.b.t. voorkeursrecht / optie-overeenkomst
Verklaring van Erfrecht e/o Executele
Renteovereenkomst / Vaststelling erfdeel
Boedelbeschrijving
Vaststellingsovereenkomst
Verschillende vormen van volmacht
Diverse processen verbaal (non comparitie, non vereniging)
Royement van een hypotheek
Legalisatie / Apostillering
Inschrijving documenten in het kadaster
Registratie van bescheiden
Afgifte van een copie collationnee

Wilt u meer informatie over onze diensten, heeft u nog vragen hierover of wilt u een vrijblijvend eerste gesprek of een offerte aanvragen, dan kunt u contact met ons opnemen.


Adresgegevens

Notariskantoor Kauffeld

A.Westersstraat A85
9663 PB Nieuwe Pekela

Postbus 39
9663 ZG Nieuwe Pekela

emailButton notaris@notariskauffeld.nl


Tel 0597 618000

 

Offerte aanvraag

Via deze link komt u in het scherm van offerte aanvraag:

Offerte aanvraag